تاریخچه

 

تاریخچه

 

بنیاد خیّرین مدرس با بهره گيري از توانمندي هاي مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زير ساخت هاي آموزش عالي می کوشد و به منظور رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان ايران اسلامي و اعتلای علمی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس قدم بر می دارد.

اساسنامه بنیاد خیّرین مدرس در ۱۴ شهریورماه ۹۵ تصویب شد و اين بنياد از بهمن ماه سال ۹۷ به صورت رسمي كار خود را آغاز کرد. نخستین گردهمایی بنیاد خیّرین مدرس نیز ۱۸ ارديبهشت ماه ۹۸ با حضور جمعي از خیّرین در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.